ไปรษณีย์ไทย รับรางวัลยกระดับชีวิตนักเรียนด้อยโอกาส

By | May 2, 2018

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนซ้าย) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 (ปีที่ 2) ของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนขวา) จากการสนับสนุนและผลักดันให้โรงเรียนบ้านพรานอ้น จ.มุกดาหาร มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล