ประกาศจัดงาน”Bangkok Beauty Show 2018″

By | May 2, 2018

มร. ฮโย ชุน ยุน รองประธานบริษัท Korea International Exhibition Center หรือ  KINTEX และผู้บริหาร พร้อมด้วยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางลักษณ์สุภา ประภาวัต ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) และรศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางไทย ร่วมกันประกาศจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านความงามครบวงจรระดับนานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ “Bangkok Beauty Show 2018” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา