การประกวดแฟชั่นเด็กต้อนรับซัมเมอร์ ภายในงาน “Recycled Fashion Kids Contest”

By | May 3, 2018

วิธีการสมัคร:
– รับสมัครน้องๆ ช่วงอายุม่เกิน 15 ปี
– รับสมัครผ่านทาง Inbox FB: Plearnary
– ระบุชื่อ-สกุล อายุเบอร์โทร, LINE ID, E-mail
– ส่งรูปถ่าย รูป

หลักฐานแนบการสมัคร:
– สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ใบ (ส่งทาง Inbox FB: Plearnary ตอนสมัคร)
– รูปถ่าย ใบ

วิธีการประกวด

 ใช้วัสดุต่างๆมาออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้จริง
 ชุดที่ออกแบบต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ อย่างน้อย 60%
– วันแข่งขันต้องมีการสวมชุดมาแสดง พร้อมเดินโชว์บนเวที
– ผู้สมัคต้องบรรยายแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดในวันประกวดจริง

(แนะนำตัว/ชื่อผลงาน/แนวคิด+แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน/วัสดุที่ใช้)

รางวัลการประกวด (รวม รางวัล) ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
4. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมด้วยรางวัลเกิยรติยศ
5. รางวัลขวัญใจเพลินนารี่ มอลล์ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
6. รางวัล Summer Boys สุด HOT!! รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
7. รางวัล Summer Girls สุด HOT!! รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน):
– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ชุด 40 คะแนน
– ความสวยงามของชุด 30 คะแนน                                                                                                                                                                         – การเดินแบบ และการโพสต์ท่า  15 คะแนน 
– สามารถสวมใส่ และใช้ประโยชน์ได้จริง 15 คะแนน