SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

By | May 3, 2018

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดจำนวน  200,000 บาท  เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา วิจัยและการจัดหา พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพระดาบสรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ SAM ยังมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิฯ อีกด้วย