TK park รับมอบโล่

By | May 2, 2018

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการแถลงผลการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้ 
อุทยานการเรียนรู้ TK park ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2559 โดยร่วมกับ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านโพนทอง จังหวัดอำนาจเจริญ และห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ภายในแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต