TM ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

By | May 3, 2018

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ (ที่5จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร (ที่3จากซ้าย) ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาทต่อหุ้น ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน