TSF ขยายพื้นที่ป้ายโฆษณาเพิ่มในปั๊มน้ำมันปตท. 300 แห่งทั่วประเทศ เผยเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงคาดลูกค้าเห็นเดือนละ 50 ล้านคน

By | May 2, 2018

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่าในไตรมาส 2 ของปีนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายพื้นที่สื่อโฆษณาโดยไม่ใช้งบประมาณในการพัฒนาสื่อโฆษณาใหม่ ๆ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอสโอโอ มีเดีย จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานบริหารสื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 300 สถานีทั่วประเทศ เพื่อมอบสิทธิ์ให้ TSF เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา การเข้าไปบริหารสื่อโฆษณาใหม่ในครั้งนี้จะทำให้ TSF เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในประเทศ  และมั่นใจว่าสื่อดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า ที่ต้องการสื่อสารการตลาดผ่านป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวได้รับความนิยมจากประชาชน และมีกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าและบริการต่าง ๆ เข้าใช้บริการไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 ล้านคน ซึ่งจะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมเป็นพันธมิตรกับเอสโอโอมีเดียในครั้งนี้ส่งผลให้ TSF มีสื่อโฆษณานอกบ้านเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,800 ป้าย และมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็นป้าย MUPI ปั๊มละ 4 ป้ายจำนวน 1,200 ป้าย และป้าย Mini Billboard ปั๊มละ 2 ป้ายจำนวน 600 ป้าย หากขายป้ายได้ทั้งหมดจะมีมูลค่า 497 ล้านบาทต่อปี สำหรับจุดเด่นของป้ายโฆษณาในปั๊มปตท.นั้น นอกจากการออกแบบที่มีความสวยงามและโดดเด่นแล้ว ยังตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วด้วยจุดแข็งของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างครบครัน จะช่วยขับเคลื่อนให้การสื่อสารแบรนด์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน เพราะในแต่ละปั๊มนั้นประกอบด้วยป้ายมินิบิลบอร์ด (Mini Billboard-LED Lightbox) 2 จุด และป้ายมัพปี้ (Mupi-LED Lightbox) 4 จุด รวมเป็นสื่อโฆษณาทั้งสิ้น 6 จุดในแต่ละสถานีบริการ ที่สำคัญป้ายโฆษณาได้อยู่ในจุดที่สามารถดึงดูดสายตาได้จากทุกพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันปตท. จึงมั่นใจว่าสื่อดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทเครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาคือ กลุ่มยานยนต์ ธุรกิจประกันภัย การสื่อสาร ธนาคาร และกลุ่มราชการ