“ซัสโก้” ส่งมอบรอยยิ้มให้ “น้องชุมชนสะพานปูน” และ ผู้พิการ ในโครงการ “ดูหนัง สร้างรอยยิ้ม”

By | July 26, 2018

“ภาพยนตร์” เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ง ที่จะช่วยเปิด “ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ” ให้กับทุกๆ คนได้ โดยเฉพาะเยาวชน ถ้าได้ชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระดีๆ ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สานต่อความฝัน ในการนำโลกทัศน์ใหม่ๆ ไปต่อเติมความรู้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้วยการทำงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดโครงการ ดูหนังสร้างรอยยิ้ม กับ ซัสโก้ และ M Pictures คืนประโยชน์สู่สังคม…เพื่อผู้ด้อยโอกาส” โดยมอบหมายให้กลุ่มอาสาอิสระนำเด็กจากชุมชนสะพานปูน ท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 80 คน และ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 65 คน ไปชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “ครุฑ มหายุทธหิมพานต์” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทั้งนี้ โครงการ ดูหนังสร้างรอยยิ้ม กับ ซัสโก้ และ Mpictures คืนประโยชน์สู่สังคม…เพื่อผู้ด้อยโอกาส” เป็นโครงการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่สังคมคุณภาพ ที่ซัสโก้ตั้งใจสานต่ออย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวกิจกรรมด้าน CSR ต่างๆ ของซัสโก้ได้ผ่าน