น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” กตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

By | July 19, 2018

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวางพวงมาลา หน้ารูปปั้น ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ เอกชน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายในงาน
ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงรำ รำลึกพระคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมกตเวทิตาคุณรำลึก ๑๐๒ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ สุดท้ายเป็นการรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น๑ โซน A อาคาร๔๐ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ย้อนหลังไปเมื่อราว ๑๐๐ ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมถือกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราวๆ ๑๐๒ ปี ท่านเริ่มอาชีพด้วยการช่วยบิดามารดาพายเรือขายของตั้งแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง
ท่านเริ่มกิจการด้วยการลงทุนซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้าน เอาไปแลกข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสี ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนในที่สุดได้ลงทุนซื้อกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ขณะที่อายุได้เพียง ๓๐ ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาการก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาปีในพ.ศ. ๒๕๑๓ ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก ๑ แห่ง โดยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งท้องทุ่งบางเขนไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”