มิวเซียมสยาม ชวนร่วม “มิวเซียม อินโฟกัส”

By | July 25, 2018

มิวเซียมสยาม เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนา “มิวเซียม อินโฟกัส” ในหัวข้อเสวนา 2 เรื่องที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในงานพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เสวนา “พิพิธภัณฑ์กับมิวเซียมช็อป” เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาของที่ระลึก อีกหนึ่งสื่อพิพิธภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากงานนิทรรศการ โดย คุณณัฎฐวรรณ ตันหยงมาศ และคุณวัลภา นิลพลอย จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเสวนา “มิวเซียมสยามกับธุรกิจในพิพิธภัณฑ์” ศึกษาแนวคิดการตลาดพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหารายได้ เพื่อบริหารกิจการพิพิธภัณฑ์โดย ฝ่ายสื่อสารและการตลาด มิวเซียมสยาม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 431, 432 หรือ www.museumsiam.org