“สกุลฎ์ซี” มอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ”

By | July 25, 2018

นายยศธนา สกุลฎ์โชคนำชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มโชคนำชัยฯ เป็นตัวแทน มอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ” ให้แก่กำลังพลที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาของบุตรกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆนี้