สนข. จัดสัมมนาโครงการพัฒนาขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

By | July 19, 2018

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC โดยมีชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (กลาง), ผู้อำนวยการ สนข. เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ดร. จำลอง สุทิน (ซ้ายสุด), ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, ทวี วิชัยเมธาวี (ที่ 2 จากซ้าย), ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์, ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร (ที่ 2 จากขวา), ผู้จัดการโครงการฯ และ ดร. ชุมโชค นันทวิชิต รองผู้จัดการโครงการฯ ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต