โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย

By | July 23, 2018

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (แถวบนที่ 3 จากซ้าย) และ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (แถวบนที่ 5 จากซ้าย) นำคณะกรรมการสมาคมฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการผลิต การตลาด และการเงินของเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้