“โรคหัวใจ” ภัยเงียบของคนทุกวัย

By | July 24, 2018

หากพูดถึง “โรคหัวใจ” หลายคนมักเข้าใจว่า เป็นโรคของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยมักเข้าใจว่าโรคหัวใจนั้นเป็นโรคที่ไกลตัว แต่แท้จริงแล้ว “โรคหัวใจ” สามารถเกิดขึ้นกับคนในทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุนำไปสู่การเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยและทั่วโลก

นายแพทย์สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ศัลยกรรมทรวงอก ศูนย์รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กล่าวถึงแนวโน้มของโรคหัวใจที่เกิดกับคนไทยว่า

“ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ในอดีตโรคนี้พบ ได้มากในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันกลับตรวจพบโรคนี้ในผู้ป่วยที่ มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการ ดำเนินชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่มีศักยภาพในการ ตรวจวินิจฉัยได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น”

“พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด อาหารยอดฮิตเลย ก็จะเป็นกลุ่มบุฟเฟต์-หมูกะทะ ซึ่งมักจะรับประทานเป็นปริมาณมากเพื่อความคุ้มค่า หรือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินพอดี ทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง เป็นเหตุนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ในที่สุด”

อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจ ได้มีการพัฒนารุดหน้าอย่างมาก จนได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ปัจจุบัน ศูนย์รักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจทุกชนิด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การรับรองมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก JCI

“แน่นอนว่า การป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษามาก เพียงแค่ปรับพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคลง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอดี เลิกดื่มสุรา เลิกสูบบุรี่และยาเสพติด ต่าง ๆ อีกทั้งหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้แล้ว” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ศัลยกรรมทรวงอก ศูนย์รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กล่าวทิ้งท้าย