BSM ร่วมงาน Money Channel สัญจร ขอนแก่น

By | July 20, 2018

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวเดอสมาร์ท หรือ BSM พบนักลงทุนในงาน Money Channel สัญจร ขอนแก่น “มองวิกฤตให้เห็นโอกาสในการลงทุน” โดยมีนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น