MVP ตั้ง “โนมูระ พัฒนสิน” เป็น Lead Underwriter พร้อม Co-Underwriter อีก 6 แห่ง เคาะราคาไอพีโอ 1.90 บาท เล็งเทรด mai ภายใน ส.ค นี้

By | July 26, 2018

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) เปิดเผยว่า MVP ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Lead Underwriter)

พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปัจจุบัน MVP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 65 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ กล่าวอีกว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ MVP จำนวน 70 ล้านหุ้นนี้ มีการกำหนดราคาอยู่ที่หุ้นละ 1.90 บาท

ทั้งนี้ หุ้นไอพีโอของ MVP จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้นำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ หรือ โรดโชว์จำนวน 10 จังหวัดและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) กล่าวเสริมว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์สำหรับขยายธุรกิจการจัดงานการพัฒนาระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

อีกทั้งบริษัทยังวางแผนขยายธุรกิจในกลุ่มการจัดงาน (Event Organizer) ให้มีความหลากหมายมากขึ้น เช่น การจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicle : EV) ภายใต้ชื่องาน Bangkok EV Expoและงานวิ่ง งานท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เช่น งานแข่งวิ่งมาราธอน และงานไตรกีฬา เพื่อช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตให้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง