“MVP” แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะไอพีโอ 1.90 บาท พร้อมเปิดจองซื้อ 31 ก.ค และ 1-2 ส.ค นี้

By | July 26, 2018

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธราธร ยวงบัณฑิต (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายนิมิต วงศ์จริยกุล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม โดย MVP เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 1.90 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 31 ก.ค.และ วันที่ 1-2 ส.ค.นี้