ซิตี้แบงก์ ย้ำมาตรฐานบริการการลงทุนระดับโลก ตอบโจทย์นโยบาย ก.ล.ต.

By | September 13, 2018

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดมาตรฐานบริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงิน ระดับโลก ผ่านรูปแบบบริการที่หลากหลาย อาทิ การแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก บริการวางแผนการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งในกลุ่ม “ซิตี้โกลด์” และ “ซิตี้ ไพรออริตี้” พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เข้าใจในทุกความต้องการด้านการเงินที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Wharton ช่วยให้คำปรึกษาด้านการลงทุนวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ ระบบโทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) ช่วยในการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Citigold Diversification Index) นวัตกรรมซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย”Wealth Advice for All” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดมาตรฐานการให้คำแนะนำการลงทุน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่มุ่งเน้นให้เกิดผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของตนมากที่สุด ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ www.citibank.co.th/citigold

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นหนึ่งธนาคารที่สนับสนุนให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริการด้านการลงทุนที่มีมาตรฐานมาโดยตลอด บริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกของซิตี้สอดคล้องกับนโยบาย Wealth Advice for All ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่กำหนดให้ผู้ออกแบบการลงทุนต้องให้แนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย การสำรวจและทำความเข้าใจผู้ลงทุน (Explore and Understand) กำหนดโครงสร้างการลงทุน (Portfolio Construction) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Implementation) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (Monitoring and Rebalancing) และ การรายงานภาพรวมการลงทุน (Consolidates Reporting)

นายดอน กล่าวต่อว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกนโยบาย Wealth Advice for All เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานการบริการของผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน โดยที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงินด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับโลกของซิตี้เองก็สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของ ก.ล.ต. มาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น ในการนำเสนอบริการเป็นคู่คิดทางการเงินให้แก่ลูกค้า ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการลงทุนของซิตี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Investment Consultant) และผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล(Relationship Manager) ผ่านการอบรมจากหลักสูตรจาก Wharton เท่านั้นจึงจะสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนแก่ลูกค้าของซิตี้ได้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า คอยติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน พร้อมรายงานภาพรวมการลงทุนแก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ ธนาคารนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะ โทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) เครื่องมือวางแผนการเงินรูปแบบใหม่มาช่วยกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม อาทิ การศึกษาบุตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ หรือออมเงินเพื่อใช้ชีวิตตามความฝัน โดยเครื่องมือสามารถแสดงสถานะพอร์ตการลงทุน และเป้าหมายการลงทุนได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนและแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนให้แม่นยำ และยังสามารถปรับพอร์ตการลงทุน และบริหารจัดการแต่ละเป้าหมายให้บรรลุได้

ในด้านการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาดแก่ลูกค้า ผู้ดูแลบัญชีและผู้แนะนำการลงทุน จะใช้ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Citigold Diversification Index) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่มีอยู่มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือยัง โดยเปรียบเทียบกับโมเดลพอร์ตโฟลิโอของซิตี้ มาทบทวนการกระจายความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ และแต่ละภูมิภาคที่ลูกค้าถือครอง ในขณะเดียวกันก็ยังนำเอานวัตกรรมซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) มาค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งไปกว่านั้น บริการของธนาคารซิตี้แบงก์ ยังเปิดโอกาสในการลงทุนทั่วโลก โดยนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกล่าสุดจาก Citi Wealth Insights เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากตลาดทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบัน ธนาคารซิตี้แบงก์มีบริการด้านการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลูกค้าและนักลงทุนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย อาทิ กองทุนรวม ตราสารหนี้ แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ และแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ โดยซิตี้ใช้ Open Architecture Platform คัดสรรกองทุนกว่า 160 กองทุนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า ในการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เน้นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกนโยบายในการสร้างและยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน โดยธนาคารซิตี้แบงก์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นพันธมิตรของโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” นายดอน กล่าวสรุป