สศอ. จัดประชุมวิชาการใหญ่ครบรอบ 10 ปี พร้อมเร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต ตามโมเดล “SIAM” แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

By | September 13, 2018

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ในประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทยทะยานไกลสู่อนาคต” ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดขึ้น โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ และนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในบริบทของประเทศไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ การยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทโลก

ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำในการผสานความความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในด้านต่างๆ ภายใต้โมเดล SIAM เพื่อให้สามารถแข่งขันและก้าวไกลสู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต