ข้อดี! ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลายๆภาษาในยุคโลกไร้พรหมแดน

By | October 24, 2018

โลกเราทุกวันนี้ นักเรียน นักศึกษาร้อยทั้งร้อยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อยก็กล่าวคำทักทาย หรือแปลศัพท์ที่ได้เห็นได้ยินบ่อยๆได้บ้าง แต่หลายๆคนก็ขยาดกับการเรียนภาษา บางคนถึงขั้นขอไปเรียนสายอื่นที่ไม่ต้องใช้ภาษาเลยเพราะรู้สึกว่ามันยากมันไม่ใช่จริงๆ แต่รู้หรือไม่ว่าภาษาไม่ได้มีประโยชน์แค่เอาไว้สื่อสาร แต่การเรียนภาษายังเป็นการพัฒนาสมองของเราด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเรียนภาษาต่างประเทศ ให้รู้หลายๆภาษา นอกจากจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจ และสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติได้ หรือมีโอกาสได้ทำงานดีๆมากขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์แฝงอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งผลการวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยข้อมูลให้เราได้รู้ว่า นอกจากประโยชน์หลักๆโดยตรงแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆยังมีข้อดีกับเราอีกมากมายอย่าง เช่น

– ทำให้เราฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะการเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำให้สมองเราได้ทำงานและแก้ไขปัญหา ทั้งการเรียนรู้จดจำ การแปลความหมาย รูปแบบประโยคที่ต่างกัน ทำให้นักศึกษาที่รู้หลายภาษามีโอกาสทำคะแนนในรายวิชาอื่นๆได่ดีกว่านักศึกษาที่รู้เพียงภาษาเดียวด้วย

– ช่วยในการทำงานหลายๆอย่างได้พร้อมกัน คนที่สามารถเรียนรู้หลายภาษา จะมีความสามารถในการทำงานได้พร้อมกัน รวมถึงสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้อย่างดี เป็นผลจากการฝึกเรียนรู้ การพูด ฟัง เขียน ในรูปแบบที่ต่างกันนั่นเอง

– ช่วยชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ นี่ก็เป็นผลมาจากการฝึกสมองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทีเดียว และผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกัน นั่นคือคนที่พูดได้ภาษาเดียวจะมีแนวโน้มเป็นอัลไซเมอร์ไวกว่าคนที่พูดได้หลายภาษา

– เพิ่มความทรงจำ การศึกษาพบว่าการใช้งานสมองเรียนภาษาใหม่ๆ จะทำให้เกิดการจดจำบ่อยๆ สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บความทรงจำให้เราได้มากขึ้น เช่นเดียวกับฝึกวิดพื้นบ่อยๆแล้วแขน หรือร่างกายช่วงบนจะแข็งแรงขึ้นนั่นเอง

– เสริมความสามารถ ในการรับรู้แยกแยะข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยในสเปน พบว่าการเรียนรู้หลายภาษา ช่วยให้เรามีความสามารถในการแยกแยะข้อมูล กลั่นกรองถึงความถูกต้อง รวมถึงคนที่มีความสามารถในภาษาต่างๆ จะมีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลได้ผิดพลาดน้อยกว่าคนที่ใช้ภาษาเดียว

– เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยชิคาโก้ ในสหรัฐอเมริกา ระบุว่าการรับรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้ดีขึ้น ส่งผลถึงความสามารถในการตัดสินใจที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เลือกทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

– ใช้ภาษาหลักได้เก่งกว่าเดิม การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ทำให้เราจับรูปแบบภาษาหลายๆภาษาทั่วโลกได้ดีเพราะภาษาล้วนแต่มีรากมาจากการพูดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงส่งผลทางอ้อมให้สามารถใช้ภาษาหลักของเราได้ดีกว่าเดิม เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนอีกทางหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงพร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง โดยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ และภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Program)

ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก (วอลล์สตรีทอิงลิช) มีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษากับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก และมีทีมคณาจารย์คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง