พีบีไอซี มธ. ร่วมกับ ไอซีซีอาร์ ผลักดันการศึกษา ไทย – อินเดีย

By | October 25, 2018

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (พีบีไอซี) (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายอับบากานี รามู อุปทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และผู้แทนสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations : ICCR) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านอินเดียศึกษาในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาฮินดี การส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมของอินเดีย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องคอมมอนรูม วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์