มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ติวเข้มแผนธุรกิจเยาวชน มุ่งพัฒนาทักษะ เตรีมพร้อมสู่เส้นทางธุรกิจ

By | October 24, 2018

มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ให้แก่เยาวชนกลุ่มเปราะบาง ผ่านกิจกรรม “การประกวดแผนธุรกิจ SME ปี 2” เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน ให้มีความรู้และได้รับการกระตุ้นในการทำธุรกิจพร้อมเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัด เป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้ พัฒนา ฝึกทักษะด้านการวางแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการจากการลงมือวางแผนทางธุรกิจ และตั้งบริษัทจำลองด้วยตนเอง นอกจากจะได้รับความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้เป็นของตนเอง จากเงินรางวัลที่ได้รับในการประกวดอีกด้วย ทั้งนี้ มีแผนธุรกิจหลายประเภทที่น่าสนใจและได้รับรางวัล อาทิ แผนธุรกิจขายสินค้าและบริการล้างรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ แผนธุรกิจบริการรับซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเร่งด่วนแบบเดลิเวอรี่ แผนธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพและแต่งหน้าทำผมครบวงจร ฯลฯ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมีทั้งหมด 9 ทีม จาก 8 สาขาอาชีพ อาทิ ซ่อมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหารไทย ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citifoundation.com

นางสาว วันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ ยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนด้านต่างๆ อยู่เสมอ โดยได้ร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รวมถึงการฝึกทักษะการทำธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่เยาวชนกลุ่มเปราะบาง ผ่านกิจกรรม “การประกวดแผนธุรกิจ SME ปี 2” ที่จะทำให้พวกเขามีทักษะ ความรู้ที่เพียงพอ เพื่อสามารถหารายได้ได้อย่างมั่นคง และดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมการประกวดดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานระหว่างมูลนิธิซิตี้และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง โดยเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม ภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready Work’ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการในอาชีพที่สนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นาย สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจาก ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทำให้การหารายได้ของคนยุคใหม่ในอนาคตนั้นจะยากกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น การสนับสนุน และช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เยาวชนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ การตั้งบริษัทจำลอง การบริหารเงิน อย่างเต็มที่ จากการได้ทดลองทำงานจริงด้วยตนเอง

โดยเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมี 9 ทีม จาก 8 สาขาอาชีพ อาทิ ซ่อมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหารไทย ฯลฯ ซึ่งแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจขายสินค้าและบริการล้างรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ พร้อมรับเงินสนับสนุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจจำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธุรกิจบริการรับซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเร่งด่วนแบบเดลิเวอรี่ รับเงินสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพและแต่งหน้าทำผมครบวงจร และธุรกิจรถบริการแต่งหน้าทำผมเคลื่อนที่ รับเงินสนับสนุนทีมละ 60,000 บาท

ทั้งนี้ จากการสนับสนุนของมูลนิธิซิตี้ ทำให้โครงการได้ให้ความรู้ มอบโอกาสแก่เยาวชนกลุ่มเปราะบางมาแล้วกว่า 392 คน และสร้างธุรกิจเอสเอ็มอี เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้แล้ว 5 ราย ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งต้องขอบคุณมูลนิธิซิตี้ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนดำเนินงานจัดการประกวดในครั้งนี้ ที่ยังคงร่วมพัฒนาเยาวชนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มศักยภาพ ให้พร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง และตลาดแรงงานสมัยใหม่ได้ต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citifoundation.com