“TEAMG” คว้างาน รฟท. มูลค่า 30.11 ล้านบาท

By | October 5, 2018

“TEAMG” โชว์รับงานการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่ารวม 30.11 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด เพื่อสนับสนุนทางด้านข้อมูลแก่ โครงการรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ ในเขตพื้นที่ EEC

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการย่อยในแผนการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญทั่วประเทศ เพื่อไปสู่ 3 ท่าเรือหลัก ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อีกทั้งโครงการนี้บริษัทยังได้มีการลงนามแล้วในวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 137.91 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 30.11 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน

“โดยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาครัฐมีการนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทำให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ และมีงานโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลบวกจากโครงการ EEC ส่งผลให้ในช่วงปีหลังมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี”นายชวลิต กล่าว