ฟูจิตสึร่วมเติมเต็มและแบ่งปันน้องๆ ในชนบทที่ขาดแคลน เป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง จังหวัดจันทบุรี

By | November 19, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย น.ส.จรัณยา อิ่มธนาสาร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ทีมงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ ได้จัดโครงการ 3nd Fujitsu Scanner Charity “ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ครั้งที่ 3” ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง อายุ 2-4 ปี ประมาณ 40 คน ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามแผนโครงการใน 5 ปี จำนวน 10 โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการเติมเต็มและแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆ ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายก อบต.ทุ่งขนาน พร้อมคณะอาจารย์และนักเรียน เป็นผู้รับมอบและร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง จังหวัดจันทบุรี