มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก”

By | November 14, 2018

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ‘ยุติความรุนแรงต่อเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีต่อปัญหาความรุนแรงที่พวกเขาประสบทั้งกับตนเองและได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางให้แก่รัฐบาลในการแก้ไขและยุติความรุนแรงต่อเด็กเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

กิจกรรมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร