เอ็นไอเอชวนร่วมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางไกล

By | November 5, 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19” เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด สร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นจริงด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ NIA พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริงกับเครือข่ายเพื่อนร่วมหลักสูตร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-0175555 ต่อ 303 หรือ สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-381 6651