ไปรษณีย์ไทย เตรียมจัดงานแสตมป์โลก 2561

By | November 19, 2018

นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ที่ปรึกษาสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมประกาศความพร้อม เตรียมจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 (THAILAND 2018) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย ในยุคดิจิทัล 4.0” รวบรวมแสตมป์จากทั่วทุกมุมโลกและของไทยมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่และยกระดับการสะสมแสตมป์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านนิทรรศการแสตมป์ในรูปแบบต่างๆ โดยการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ เร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ