CAT สนับสนุนงาน ESAN SMART EXPO 2018 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

By | November 22, 2018

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงาน ESAN SMART EXPO 2018 Smart University สู่ Smart City ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.61 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง 12 นวัตกรรมแห่งการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยภายในงาน CAT ได้สนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา eSports ได้แก่ PUBG eSport, Heartstone และ FPV Drone เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

นอกจากนี้ CAT ยังได้ให้บริการ Google Station-CAT WiFi แก่ประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน พร้อมร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรม IoT ด้วยเทคโนโลยี RoLa รวมถึงสินค้าจากบริการ my และ C internet อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานยังมีที่น่าสนใจอีกมากมาย ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหลากหลายหัวข้อ อาทิ RMUTI SMART UNIVERSITY : 12 นวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ, Investigating Social Factors of Sustainability in a Smart City รวมถึงกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Smart University สู่ Smart City ได้อย่างไร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และรับชมการแข่งขันกีฬา eSports ได้ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา