UNHCR ถวายตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพ และความเมตตา” เป็นครั้งแรกในโลก แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)

By | November 19, 2018

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ได้จัดพิธีถวายตำแหน่ง”ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และความเมตตา” แด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักคิด นักเขียน และนักพัฒนาสังคมที่ได้รับความนับถือจากประชาชนเป็นอย่างสูงจากประเทศไทย และ มอบตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสุขภาพแม่ และทารกแรกเกิด แก่เจ้าหญิงซาร่า ซิด จากประเทศจอร์แดน โดยนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ UNHCR แต่งตั้งตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ (UNHCR Patron) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเชิดชูความทุ่มเทในการสร้างการรับรู้ และความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยทั่วโลก

นางเคลลี่ เคลเม้นตส์ รองข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ได้มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้อุปถัมภ์ทั้งสองในพิธีอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์” เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศในระดับโลก โดยมอบให้แก่ผู้อุทิศตนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ลี้ภัยและส่งเสริมการทำงานของ UNHCR รวมทั้งเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยต่อสังคม ส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงสถานการณ์นี้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ท่าน ว.วชิรเมธี เผยแพร่แนวความคิด “โลกทั้งผองล้วนเป็นพี่น้องกัน” โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหลักคำสอนของทุกศาสนาต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และได้ระดมทุนช่วยเหลือแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” (Nobody Left Outside) เพื่อมอบที่พักอาศัยแก่ผู้ลี้ภัยจำนวน 2 ล้านคนทั่วโลก