ไปรษณีย์ไทย เริ่มบริการส่งเอกสารหาเสียงแบบประหยัด เคาะประตูบ้านเจ้าของเสียงได้ทุกครัวเรือน

By | December 28, 2018

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขานรับปี่กลองเลือกตั้งหลังปลดล็อกการเมือง เสนอบริการ ADMAIL อำนวยความสะดวกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกประเภท ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ถึงทุกครัวเรือนได้ทุกพื้นที่ของผู้ออกเสียงในราคาพิเศษ

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า บริการจัดส่งสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ หรือ Advertising Mail สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกประเภท เพื่อกระจายเอกสารประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยคิดอัตราค่าบริการเพียงชิ้นละ 1.50 บาท จากปกติ 3 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการให้เอกสารเผยแพร่ของตนส่งถึงทุกครัวเรือนได้โดยไม่ต้องระบุจ่าหน้า

“ในช่วงที่บรรยากาศทางการเมืองเริ่มคึกคักขึ้น ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในต้นปีหน้า การประชาสัมพันธ์ผ่านบริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตนเองแก่ผู้ลงคะแนนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดคุ้มค่า เข้าถึงได้ทุกครัวเรือน โดยสามารถวางแผนพื้นที่เป้าหมายได้ล่วงหน้า ด้วยทักษะและความชำนาญอย่างมืออาชีพของไปรษณีย์ไทยที่มีภารกิจนำจ่ายเอกสารพัสดุทุกบ้านทุกวัน รวมทั้งมีความเป็นกลางในฐานะหน่วยงานของชาติด้วย”

ผู้สนใจสามารถติดต่อใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายขายและการตลาดบริการไปรษณีย์ โทร. 0 2831 3211 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.thailandpost.co.th