คอร์สสแควร์ เปิดตัว quizsquare.com รวมคลังข้อสอบออนไลน์ ชวนเช็คความฟิตฝ่าสนามสอบ TCAS 62

By | January 30, 2019

บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.coursesquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ในประเทศไทย และผู้ให้บริการสร้างออนไลน์แพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์แบบครบวงจรเปิดระบบใหม่ Quiz Square ชวนเด็กไทยที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS 62 อาทิ O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และข้อสอบวัดความถนัดต่างๆ ฝึกทำข้อสอบฟรี!! ผ่าน quizsquare.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคลังข้อสอบออนไลน์ ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อสอบเก่าให้เสียเวลา ไม่ต้องพิมพ์ให้เปลืองกระดาษ ระบบตรวจคะแนนแม่นยำ พร้อมเทียบคะแนนเฉลี่ยปีนั้นๆ ทำเสร็จเฉลยทันที เป็นตัวนำร่องก่อนนำไปใช้กับกลุ่มสถาบันกวดวิชาที่ต้องการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ และใช้วัดผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละคอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ คอร์สสแควร์ (Course Square)
บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557 โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการศึกษากว่า 9 ปี หลังจากที่ได้ริเริ่มทดลองพัฒนาระบบในปี พ.ศ. 2556 คอร์สสแควร์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าถึงคนทั่วทั้งประเทศ เริ่มจากการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนในห้องเรียน พัฒนาสู่เว็บไซต์ www.coursesquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงคอร์สเรียนต่างๆ และนั่งเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

จากกลุ่มสตาร์ทอัพเล็กที่ได้พัฒนาระบบที่มีศักยภาพ และเห็นถึงประสิทธิผล คอร์สสแควร์ จึงได้รับคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าโครงการ True Incube Batch 2 รวมถึงได้รับรางวัลจากโครงการ Angel in the City ของ DEPA และได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คอร์สสแควร์ ต่อยอดความสำเร็จโดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Samart Corporation และการสั่งสมประสบการณ์ตลอดหลายปีทำให้ คอร์สสแควร์ สามารถเปิดตัวระบบ Course Square Mine ซึ่งเป็นระบบเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ สำหรับโรงเรียนกวดวิชา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้น

และในปี พ.ศ. 2561 คอร์สสแควร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ Startup Voucher ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ของประเทศไทย