สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผนึกกำลังร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ และบริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด เปิดสังเวียนการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M -150 พลังกำปั้นสะท้านโลก”

By | January 29, 2019

สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ และตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับบริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนย่านสะพานใหม่ จัดการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M -150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” เพื่อนำรายได้สาธารณกุศลส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่ง แบ่งปันช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลเฉพาะทางสำหรับนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพมวยสากลก้าวขึ้นสู่เวทีมวยระดับโลกในอนาคต สำหรับการแข่งขันชกมวยการกุศลในครั้งนี้ จะเป็นการชกชิงแชมป์ WBC Asia ระหว่างนักชกชาวไทยกับนักชกชาวอินโดนีเซียพร้อมกับการชกโชว์ของ “ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น” แชมป์สภามวยโลก WBCรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต และมวยคู่สำคัญอีก 5 คู่ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.45-15.45 น.เวทีมวยชั่วคราวลานจอดรถที่ 3 ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร “ชมฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

พล.อ.อ.สิทธิพร เกสจินดา ประธานจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ของกองทัพอากาศ ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรของกองทัพอากาศควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตหลักสี่ ซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีโรงพยาบาลภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยรอบ กองทัพอากาศจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ขึ้น โดยเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงขนาด 150 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาการผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน และอาคารบริวาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อรองรับการให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกองทัพอากาศ ยังมีโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ซึ่งยังมีความต้องการรับการสนับสนุนทุนทรัพย์และปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามกำลังความสามารถ

ดังนั้นสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ จึงได้ร่วมมือกับตลาดยิ่งเจริญ และบริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด จัดการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” ขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ และพันธมิตรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องการการให้การสนับสนุน และเป็นแรงใจให้กับนักชกไทยดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้มีโอกาสชิงแชมป์โลก อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศ และการก้าวไปสู่แชมป์โลกอันยิ่งใหญ่ต่อไป นับได้ว่าการจัดการแข่งขันชกมวยฯ ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่แท้จริง และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ “กองทุนสนับสนุนการให้บริการ รพ.ทอ. (สีกัน) เลขบัญชี 049-7-11141-9

ทั้งนี้ การแข่งขันชกมวยฯ ดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.45 น. – 15.45 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว ลานจอดรถที่ 2 ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทับบก ช่อง 7 HD

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ด้วยทางตลาดยิ่งเจริญ และชุมชนย่านสะพานใหม่ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ และบริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนย่านสะพานใหม่ ร่วมกันจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลมอบให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลเฉพาะทางสำหรับนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน การจัดการแข่งขันชกมวยฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของทางตลาด ที่กำหนดเป็น Y Together ยิ่งเจริญไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันให้สังคมมีการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการพัฒนา 4 ด้านหลักๆ เรียกว่า หลักการ DEEC ได้แก่ การพัฒนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรในระยะ 3-5 ปี

“การสนับสนุนด้านการกีฬา เป็นการต่อยอดกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน และยังเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน เนื่องจากครั้งนี้เป็นรายการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อบริจาคเป็น สาธารณกุศลบำรุงโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา นอกจากนี้ตลาดยิ่งเจริญ ยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในตลาดให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนย่านสะพานใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือและกิจกรรมระหว่างองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอีกด้วย” นางสาวณฤมล กล่าว

คุณสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ประธาน บริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด ในฐานะโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า ทางบริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด ได้คัดสรรนักมวยฝีมือดี มีชื่อเสียง ระดับแชมป์โลก ผ่านเวทีมวยมาตรฐานมวยคู่เอกมาประชันเวที โดยการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” ทั้งหมด จำนวน 5 คู่ ดังนี้

อุ่นเครื่องพิสูจน์พลังกำปั้น กำหนด 8 ยก 122 ปอนด์

1. เพชรบางบอน ศิษย์หมอวิวัฒน์ VS อำนาจ รื่นเริง

(อดีตแชมป์เอเชียหลายสถาบัน) (อดีตแชมป์โลก สหพันธ์มวยนานาชาติ IBF)

แชมป์โลกศรีสะเกษ ชกโชว์ กำหนด 3 ยก

2. ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น VS นวพล NKL

(แชมป์โลกมหาชน WBC สถาบันใหญ่) (แชมป์ WBC Asia รุ่นแบนตั้มเวท)

แชมป์ WBC Asia รุ่น 122 ปอนด์

3. แสงอนันต์ นครหลวงโปรโมชั่น VS โนลดี้ มานาเคน

(อดีตแชมป์ WBC Asia รุ่นแบนตั้มเวท) (อดีตแชมป์ WBC Asia รุ่นแบนตั้มเวท)

ดาวรุ่งไต่บัลลังก์โลก กำหนด 6 ยก 112 ปอนด์

4. มาร์ก นครหลวงโปรโมชั่น VS ภูผา ตูนบ๊อกซิ่งสแลน

(รองแชมป์ WBC Asia รุ่นฟลายเวท)

ดาวรุ่งไต่บัลลังก์โลก กำหนด 4 ยก 51 กก.

5. จางเยี่ยเฟิง (ดาวรุ่งจากจีน) VS ฟ้าใส ศิษย์มานพชัย