“จ๊อบไทย” เปิดข้อมูลพฤติกรรมคนทำงาน Gen Z พบ 3 ปัจจัยที่ให้ความสำคัญในการทำงาน คือ “เงินเดือนดี” “งานต้องตรงใจ” “ต้องการเติบโต”

By | February 26, 2019

จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมและความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คน พบว่ามีกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน คิดเป็น 59.26% โดยในกลุ่มนี้พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีแผนจะเปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอันใกล้มากที่สุดคือ 1-3 เดือน คิดเป็น 31.82% ในขณะที่คนทำงาน Gen X และ Gen Y มีทิศทางเหมือนกันคือมีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยให้เห็น 5 ปัจจัยที่ทำให้คนทำงาน Gen Z อยากเปลี่ยนงานในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ 1.ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือน คิดเป็น 66.67% ตามมาด้วย 2.ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ คิดเป็น 56.06% 3.ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน คิดเป็น 53.03% 4.ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส คิดเป็น 39.39% และ 5.ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร คิดเป็น 24.24% ตามลำดับ ในขณะที่ 3 ปัจจัยแรกที่ Gen Z คาดหวังหลังจากเปลี่ยนงาน คือ ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น ลักษณะของงานต้องตรงกับทักษะและความสนใจ และมีตำแหน่งงานที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม ตามลำดับ

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) เปิดเผยว่า จ๊อบไทย (JobThai) ในฐานะผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมและความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันจากกลุ่มตัวอย่างคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คน โดยจากการสำรวจพบว่ามีกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน (Active Job Seekers) คิดเป็นจำนวน 59.26% และคนที่ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงาน (Passive Job Seekers) คิดเป็น 40.74%

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน พบว่ากลุ่มคนทำงาน Gen Z มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ มากที่สุด เนื่องจากมีแผนจะเปลี่ยนงานในช่วงเวลาอันใกล้นี้ โดยมีแผนจะเปลี่ยนงานภายใน 1-3 เดือน คิดเป็น 31.82% ตามมาด้วย มีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน คิดเป็น 30.30% และ มีแผนจะเปลี่ยนงานภายใน 4-6 เดือน คิดเป็น 13.64% ในขณะที่กลุ่มคนทำงาน Gen X และ Gen Y มีทิศทางเหมือนกันคือ 1.มีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน ตามมาด้วย 2.มีแผนจะเปลี่ยนภายในระยะเวลา 1-3 เดือน และ 3.มีแผนจะเปลี่ยนภายใน 1 ปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยให้เห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานที่อยากเปลี่ยนงานในระยะเวลาอันใกล้สุดนี้ อาทิ

5 ปัจจัยแรกที่ทำให้คนทำงาน Gen Z อยากเปลี่ยนงาน ได้แก่

· ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือน คิดเป็น 66.67%

· ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ คิดเป็น 56.06%

· ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน คิดเป็น 53.03%

· ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส คิดเป็น 39.39%

· ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร คิดเป็น 24.24%

5 ปัจจัยแรกที่คนทำงาน Gen Z คาดหวังหลังจากเปลี่ยนงาน ได้แก่

· ต้องการเงินเดือนสูงขึ้น คิดเป็น 75.76%

· ลักษณะงานตรงกับทักษะเเละความสนใจ คิดเป็น 65.15%

· ตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้น คิดเป็น 62.12%

· สวัสดิการที่ดี คิดเป็น 59.09%

· องค์กรมีความมั่นคง และ มีโอกาสในการเรียนรู้งานมากขึ้น คิดเป็น 46.97%

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการสำรวจข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม รวมไปถึงความคิดของคนทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนทำงานในกลุ่ม Gen Z ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกการทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดูแลพนักงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จ๊อบไทย (JobThai) โทรศัพท์ 02-353-6900 หรือเข้าไปที่ www.jobthai.com