สนข. เป็นปลื้ม กิจกรรมการประกวดแบบฯสร้างการมีส่วนร่วม ขยายเวลาประกาศผลตัดสินจาก 30 ม.ค. 62 ไปเป็น 21 ก.พ. 62 เหตุผลตอบรับดีเดินคาด ผลงานหลั่งไหลจากทุกภาคทั่วไทย

By | February 20, 2019

กิจกรรมการประกวดแบบฯสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเล็กในงานใหญ่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนแม่บท “โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน” โดยเฉพาะมิติของการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต หรือ ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน..

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดกิจกรรม ประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ว่า “ผลตอบรับจากทีมที่สมัครและส่งผลงานสูงถึง 19 ทีม จากทุกภาคทุกพื้นที่ทั่วไทยถือว่ายอดเยี่ยมมาก ด้วยระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ เทศกาลสอบปิดเทอม และข้อจำกัดหลายอย่างในการทำงานออกแบบฯ ครั้งนี้ ผมอยากบอกว่าเป็นเรื่องดีมากที่สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม แม้เป็นเรื่องเล็กๆอย่างการประกวดแบบฯ ก็ตาม น้องๆและทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามา ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เพราะผลงานของน้องๆที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศทั้ง 4 ทีม 4 ภูมิภาค จะได้นำไปประยุกต์ให้เข้ากับแบบตามแผนแม่บทอีกด้วย”

สำหรับการตัดสินผลงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ 1. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2. พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในนามองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 3. นายสราวุธ กาญจนพิมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในนามองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 4. นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทนภาคส่วนด้านคนพิการ 5. นางธิดา ศรีไพพรรณ์ เลขาธิการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในนามผู้แทนภาคส่วนด้านผู้สูงอายุ 6. นายณรงค์ฤกษ์ ยืนวงศ์นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ ท่าเรือศรีราชา 7. ร้อยเอกปกป้อง สุวรรณโมฬี ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยานภูเก็ต ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

8. นาง วรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย 9. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตัวแทนเจ้าของพื้นที่สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ทุกท่านได้ลงความเห็นว่า จากเดิมจะประกาศผลในวันที่ 30 มกราคม 2562 ขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามามีจำนวนมากและต้องการตรวจพิจารณาอย่างรอบคอบแม่นยำและเที่ยงตรง เพื่อให้ความเป็นธรรมและให้คุณค่ากับงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด โดยการตัดสินจะมีคะแนนให้ตามหัวข้อที่กำหนดในเงื่อนไขการส่งผลงานที่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้น