CIM เผยความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยบำบัดต้านภัยฝุ่น

By | February 18, 2019

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมสร้างความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก” Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ คุณอากาศ วสิกชาติ ต่อด้วยหัวข้อ “ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว” แผนไทยนายทองเอกตัวจริง..แก้ได้ โดย พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และ รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

              จากนั้นเป็นหัวข้อ 5 สารโฮมีโอพาธีย์ บำบัดพิษฝุ่น และโอมีโอพาธีย์ หลักการใช้และติดตามอาการ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ต่อด้วย “พ่อแม่ตื่นรู้ สู้ภัยฝุ่น ดูแลลูกด้วยอาหาร พฤติกรรมสร้างเครือข่าย Wellness Community  โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุลโดยงานนี้มีบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างคึกคัก จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์