Category Archives: การเกษตร

“มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน “มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัย ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้

กรมการค้าภายในจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดโครงการเสริมความรู้ ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คน.) บูรณาการร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำคณะลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกรวันนี้ ( 13 กรกฎาคม 2561) ณ บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

มกอช.นำร่อง6โรงเรียนจ.น่านส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษามาตรฐานGAPอาหารปลอดภัย

นางสาวเสริมสุข สลักเพชร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ สร้างแนวคิดในการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม โดยนำร่อง ใน 6 โรงเรียนใน จ.น่าน สร้างกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเรื่องมาตรฐาน GAP อาหารปลอดภัย และ ปฏิบัติได้จริง พร้อมไปสู่การเป็นสถานศึกษา ผลิตผักผลไม้ (พืชอาหาร) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP

อ.ต.ก. จัดงาน “ส่งเสริม สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่เกษตรกร

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ

“100 ปีแห่งความภาคภูมิใจ สมาคมผู้สงออกข้าวไทย”

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย” เตรียมฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษการสถาปนา โดยมี นายกสมาคมฯ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน และนางอภิรดี ตัณตราภรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมและร่วมเสวนา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสมาคม และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ นภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

2 โรงแรมดัง ขานรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ยกทีมผู้บริหารตะลุยฟาร์มเกษตรกร เรียนรู้ต้นทางการผลิตร่วมส่งต่อคุณค่า “ออร์แกนิก”

พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กับการขับเคลื่อน Organic Tourism ที่ดำเนินการโดย แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โรงแรมใหญ่ขานรับร่วมขับเคลื่อน หลังพาทีมผู้บริหารโรงแรมดังระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯ

ยุคใหม่สินค้าเกษตร! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัวแอปฯ “ออร์แกนิค”ระบบตรวจสอบแหล่งปลูกจนถึงตลาด เพื่อยกระดับสินค้าสู่เกษตรไฮเอนด์ นำร่องใช้จริงแล้ว 18 ฟาร์ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชี้เกษตรกรยุค 4.0 ต้องปรับตัวให้เท่าทันโลก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยี ผ่านการใช้ “นวัตกรรม” ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ออร์แกนิค” โดยผู้บริโภคสามารถ “สแกนคิวอาร์โค้ด 1 ครั้ง” เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกระยะการผลิต

ฟู๊ดแล็บ นำทีมผู้บริหาร รร. ดิ แอทธินีฯ ลงพื้นที่จ.ราชบุรี สำรวจต้นทางการผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ของเครือข่ายสามพรานโมเดล

นายอรุษ นวราช  ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)  องค์กรขับเคลื่อน Organic Tourism พาผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่างๆ ของ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

รวมพลังผู้บริโภคช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหมูแม่พันธุ์

ร้อยละ 93 ของลูกค้า “ท็อปส์มาร์เก็ต – เทสโก้โลตัส” ในไทย ต้องการให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตให้คำมั่นว่าจะสรรหาเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพสัตว์ดี ล่าสุด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ส่งแคมเปญ “Raise Pig Right – เลี้ยงหมูด้วยใจ” รณรงค์ยกเลิกวิธีเลี้ยงหมูแม่พันธุ์แบบยืนซองลดความเครียดสัตว์ฟาร์ม

กนอ.เผยโรงงาน กลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดผ่านเกณฑ์ธงขาวดาวเขียวเฉียด 90% พร้อมเตรียมปูพรมพื้นที่สีเขียว -อารยสถาปัตย์ อัพสปีดนิคมฯ ทั่วไทย สู่อีโค่ทาวน์

กรุงเทพฯ 30 มี.ค. 2561 – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยปี 2560 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 110 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61  พร้อมเผยโรงงาน 126 แห่ง จากอีก 28 นิคมฯ ทั่วไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 99 หรือ 125 โรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้ กนอ. ยังคงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มเติม อาทิ การจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อารยสถาปัตย์ เพื่อช่วยให้การอยู่ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเติบโตอย่างยั่งยืน